Informatie samenbrengen en bundelen

SML stuurt aan op het verbinden van initiatieven, maar ook het verrijken en verankeren ervan. Informatie samenbrengen en bundelen om vervolgens weer in te zetten ten behoeve van branche en onderwijs is een van onze kernactiviteiten. Docenten zijn vaak niet op de hoogte van toekomstonderzoeken: waar gaat de branche en het vak naartoe? Door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, waar branche en onderwijs elkaar ontmoeten, worden onderwijs en bedrijfsleven samen regisseur in het onderwijs, kennen zij de ontwikkelingen en kunnen zij daar accuraat op inspelen.