Trainingen

Als docent wilt u op de hoogte blijven van de technische ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche. Diverse importeurs, leveranciers en opleiders bieden via SML trainingen voor docenten aan.

Deelname:
Alleen SML leden en vmbo docenten kunnen deze exclusieve trainingen volgen. Hierbij geldt de volgende werkwijze:

  • Mbo docenten kunnen vmbo docenten als introducé meenemen naar een training.
  • Het ROC schrijft de vmbo docent in.
  • Voor beiden geldt dezelfde prijs.
  • Het is wenselijk, dat mbo en vmbo docent gelijktijdig aanwezig zijn op dezelfde training. Dit is geen voorwaarde.
  • SML factureert het aantal deelgenomen mbo en vmbo docenten aan het ROC en specificeert dit.
  • Het ROC is zelf verantwoordelijk deze kosten door te belasten aan het betreffende vmbo.

Inschrijven:
Via de SML nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het huidige aanbod trainingen.
U kunt zich inschrijven voor een training door een mail te sturen naar info@mobiliteitsleren.nl onder vermelding van uw naam, school en telefoonnummer.

Vmbo docenten kunnen zich alleen op voordracht van een ROC inschrijven.

Trainingsvoorwaarden:
De prijs is €299,00 per dag per deelnemer. Deze prijs is exclusief BTW.

In geval van registratie heeft u de gelegenheid zich tot 48 uur voor aanvang van de training kosteloos af te melden. Helaas zijn wij genoodzaakt aan uw school het volledige bedrag door te belasten bij afzegging binnen 48 uur of als u niet op komt dagen.