Wat doen we

In de mobiliteitsbranche (motorvoertuigen, carrosserie en tweewielers, MCT) vinden continu innovaties plaats. Voor MBO-instellingen is het vaak lastig om al deze ontwikkelingen bij te houden. Hierdoor ontstaat er vaak een gat tussen wat onderwijs aflevert en waar bedrijfsleven behoefte aan heeft. De branche wil graag een bijdrage leveren op dit gebied.

Om dit in goede banen te leiden werkt SML samen met de mobiliteitsbranche, importeurs en onderwijs aan aantrekkelijk en actueel onderwijs. Door deze samenwerking, op landelijk niveau, zijn we in staat excellent mobiliteitsonderwijs neer te zetten met behulp state-of-the-art onderwijsprofessionals en state-of-the-art leermiddelen, zodat het onderwijs beter aansluit bij het bedrijfsleven. Om dit zorgvuldig te kunnen doen heeft SML een aantal speerpunten opgesteld met de huidige situatie als basis.

Samen lijnen uitzetten

Onderwijs en bedrijfsleven zijn samen in ‘the lead’ om goed onderwijs vorm te geven.
Lees meer >

Professionalisering docenten

Actuele kennis en deskundigheid bij de onderwijsprofessionals leidt tot beter onderwijs.
Lees meer >

Aanbod voor kleinere opleidingen samen organiseren

Een groot deel van de kwalificaties in de mobiliteitsbranche hebben minder dan 500 leerlingen.
Lees meer >

Fysieke materialen van fabrikanten delen

Uit de contacten die SML heeft met importeurs blijkt het in sommige gevallen mogelijk om fysieke materialen van fabrikanten te delen met het onderwijs.
Lees meer >

Informatie samenbrengen en bundelen

SML stuurt aan op het verbinden van initiatieven, maar ook het verrijken en verankeren ervan.
Lees meer >

Voorzetten ‘oude’ SML-opdrachten voor de grotere opleidingen

De oude SML-opdrachten voor de grotere opleidingen blijven beschikbaar voor gebruikers,
Lees meer >