Wat doen we

In de mobiliteitsbranche (motorvoertuigen, carrosserie en tweewielers, MCT) vinden continu innovaties plaats. Voor MBO-instellingen is het vaak lastig om al deze ontwikkelingen bij te houden. Hierdoor ontstaat er vaak een gat tussen wat onderwijs aflevert en waar bedrijfsleven behoefte aan heeft. De branche wil graag een bijdrage leveren op dit gebied.

Om dit in goede banen te leiden werkt SML samen met de branchepartijen, importeurs, bedrijfsleven en onderwijs aan aantrekkelijk en actueel onderwijs. Door deze samenwerking, op landelijk niveau, zijn we in staat excellent mobiliteitsonderwijs neer te zetten met behulp state-of-the-art onderwijsprofessionals en state-of-the-art leermiddelen, zodat het onderwijs beter aansluit bij het bedrijfsleven. Om dit zorgvuldig te kunnen doen heeft SML een aantal speerpunten opgesteld met de huidige situatie als basis.

Samen lijnen uitzetten

Onderwijs en bedrijfsleven zijn samen in ‘the lead’ om goed onderwijs vorm te geven.
Lees meer >

Professionalisering docenten

Actuele kennis en deskundigheid bij de onderwijsprofessionals leidt tot beter onderwijs.
Lees meer >

Keuzedelen

Met invoering van de keuzedelen in het onderwijs is een grotere behoefte ontstaan aan overzicht. Welke keuzedelen zijn er, welke school/uitgever heeft hier lesmateriaal voor en welke examenstichting heeft hier een examen voor ontwikkeld?
Lees meer >

Aanbod voor tweewieler opleidingen samen organiseren

Tweewielerkwalificaties hebben te weinig leerlingen om voor uitgevers interessant te zijn actueel lesmateriaal te ontwikkelen en te onderhouden.
Lees meer >

Fysieke materialen van fabrikanten delen

Uit de contacten die SML heeft met importeurs blijkt het in sommige gevallen mogelijk om fysieke materialen van fabrikanten te delen met het onderwijs.
Lees meer >

Informatie samenbrengen en bundelen

SML stuurt aan op het samenbrengen en bundelen van branche-informatie voor het onderwijs.
Lees meer >

Prijslijst SML-aanbod

Ieder jaar hebben wij een aanbod van ons lesmateriaal voor leerlingen.
Lees meer >