Fysieke materialen van fabrikanten delen

Uit de contacten die SML heeft met importeurs blijkt het in sommige gevallen mogelijk om fysieke materialen van fabrikanten te delen met het onderwijs. Trainingsmiddelen (voertuigen, onderdelen, testopstelling), praktijkopdrachten, gastmodules etc. dragen bij aan het verkennen van onderwijsondersteunende activiteiten. Als importeurs dergelijke materialen willen delen met het onderwijs, wordt dit via SML aan de scholen beschikbaar gesteld.