Keuzedelen

Met invoering van de keuzedelen in het onderwijs is een grotere behoefte ontstaan aan overzicht. Welke keuzedelen zijn er, welke school/uitgever heeft hier lesmateriaal voor en welke examenstichting heeft hier een examen voor ontwikkeld? Een complex veld. Kijk hiervoor op https://www.exameninstrumentenmbo.nl/keuzedelen

SML zet vol in op de innovatie van de toekomst in de mobiliteitsbranche. SML ontwikkelt lesmateriaal voor onderwerpen die in de praktijk (gaan) spelen; te starten met keuzedelen. Waar nodig neemt SML een initiërende en faciliterende rol in het aanvraagproces hiervoor bij SBB. Door het samenbrengen van onderwijs en bedrijfsleven ontstaat een echt passend aanbod, wat later doorontwikkeld kan worden tot lesmateriaal van een reguliere methode.