Innovam

Innovam is het kennis- en opleidingsinstituut voor de mobiliteitsbranche. De missie van Innovam is zorgen voor voldoende gekwalificeerde medewerkers in de mobiliteitsbranche. Dit doet Innovam door het aanbieden van trainingen en maatwerkonderwijs, advies, examens, certificering en leermiddelen.