Specificaties

Datum: 10 februari 2018
Tijdstip: 08:30 tot 16:00
Locatie: test loc

Agenda item

test training Henri

Trainingsinformatie docententraining Stichting Mobiliteitsleren

 

Naam training Veilig werken aan e-voertuigen basis (VOP NEN 9140)
Inhoud Je wilt veilig kunnen werken aan e-voertuigen. Dat doe je volgens de veiligheidsnorm NEN 9140. In deze norm is vastgelegd welke personen aan een e-voertuig mogen werken, welke opleiding of instructie je moet hebben en hoe je veilig werkt.

Wil je veilig onderhoud en reparaties uitvoeren aan het HV-systeem, dan moet je minimaal zijn aangewezen als Voldoende Onderricht Persoon (ev-VOP). Met deze aanwijzing mag je het HV-systeem spanningsvrij maken en onder spanning zetten. Je mag spanningsvrije HV-componenten (dé)monteren en e-gevaarlijke componenten opslaan. Je mag dus niet aan een e-voertuig onder spanning werken.

Tijdens de training leer je de HV-componenten van e-voertuigen te herkennen en wat je wel en niet mag doen aan dit type voertuigen. Dit helpt je om beter te begrijpen wat de risico’s zijn, zodat je weet hoe je veilig met deze voertuigen kunt werken. Je leert welke veiligheidsmaatregelen je vooraf neemt, welke persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen je gebruikt en aan welke eisen ze moeten voldoen. Je leert ook hoe je het HV-systeem onderbreekt. Zo voldoe je ook aan de NEN 9140-norm met betrekking tot het werken met elektrische en hybride voertuigen voor ev-VOP.

Leerdoelen In de training behandelen we de volgende onderwerpen. Je leert:

·     de veiligheidsrisico’s van werken aan, met of nabij e-voertuigen;

·     de veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij werken aan, met of nabij e-voertuigen;

·     de Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) die voor je werk noodzakelijk zijn;

·     de toestand van je PBM’s controleren op veiligheid;

·     de ev-componenten van een e voertuig herkennen en benoemen en de werking uitleggen;

·     weten aan welke eisen (meet) gereedschappen moeten voldoen;

·     het HV-systeem onderbreken volgens het voorschrift van de fabrikant;

·     inschatten wanneer er elektrisch gevaar dreigt en je niet aan, met of nabij het e-voertuig kan werken en een ev-WV moet inschakelen (ev-werkverantwoordelijke).

Voorkennis Om deze training te kunnen volgen moet je basiskennis hebben van auto elektronica.
Data Donderdag 22 juni of vrijdag 23 juni
Starttijd 09:00
Eindtijd 16:00
Max. aantal deelnemers 12
Locatie (naam + adres) Innovam

Structuurbaan 2

3439 MB Nieuwegein

Aanvullende info (veiligheidsschoenen, etc.) HOE IS DE TRAINING OPGEBOUWD?

·     Als voorbereiding op de trainingsdag maak je een e-learning. Daar besteed je ongeveer 1,5 uur aan.

·     Voor de praktijktraining kom je een hele dag naar Innovam. Wij zorgen voor een lekkere lunch.

In de e-learning leer je de theorie, zodat je tijdens de praktijkdagen snel en goed aan de slag kan. Je gaat zoveel mogelijk oefenen in de praktijk, onder begeleiding van onze ervaren trainer. Tijdens de praktijkdagen kun je natuurlijk vragen stellen, en leer je van de andere deelnemers en de trainer.

 

De e-learning wordt afgesloten met een kennistest en moet je met een voldoende afronden voor je naar de praktijkdag komt.

Kosten Leden: €362,-

Niet leden: €604,-

 

Met ingang van 1 januari 2023 factureert de Stichting Mobiliteitsleren zonder BTW. Voor u als onderwijsinstelling verandert er feitelijk niets, omdat u zelf geen BTW afdraagt.