Nieuwsbericht

Wat zijn de kosten voor deelname?

5 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2023 factureert de Stichting Mobiliteitsleren zonder BTW. Voor u als onderwijsinstelling verandert er feitelijk niets, omdat u zelf geen BTW afdraagt.

De ROC-bijdrage bestaat uit:
€ 30,- per kalender jaar per DUO-leerling (met een maximum van 100 leerlingen, dus € 3.000,-)
€ 10,- per aan het systeem deelnemende leerling (gebruiker)
Deze bedragen zijn zonder BTW. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen BOL of BBL.