Nieuwsbericht

Wat zijn de kosten voor deelname?

5 januari 2017

De ROC-bijdrage bestaat uit:
€ 30,= per kalender jaar per DUO-leerling (met een maximum van 100 leerlingen, dus € 3.000,=)
€ 10 = per aan het systeem deelnemende leerling (gebruiker)
Deze bedragen zijn inclusief BTW. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen BOL of BBL.