Schooljaar 2018-2019

Nieuwsbericht

Schooljaar 2018-2019

12 juni 2018

TIMLOTO wel leverbaar

Eerder deze maand ontving u de Bestellijst onderwijsmiddelen 2018-2019 van Stichting Mobiliteitsleren plus de bijbehorende toelichting. Daar staat abusievelijk een fout in: het materiaal van TIMLOTO is wel degelijk leverbaar in LearningBOX, net zoals u de afgelopen jaren gewend was. Met ingang van 1 april is Innovam niet langer uitgever/distributeur van TIMLOTO, maar doet Simac Learning Solutions dat.
Voor u als gebruiker verandert er niets. Zelfs de prijs is gelijk gebleven! Meer informatie over Simac Learning Solutions? www.simac.com/nl/simac-learning-solutions

Voor de juiste bestelinformatie verwijzen wij u graag naar de website van Stichting Mobiliteitsleren, https://mobiliteitsleren.nl/wat-doen-we/voorzetten-oude-sml-opdrachten-voor-de-grotere-opleidingen/.

Wilt u alleen de TIMLOTO-boeken bestellen of hier meer informatie over?
Stuur dan een email naar [email protected] of bel met 040-258 2000.
Direct bestellen kan op www.studers.nl/simac of via de eigen schoolboekhandel.

Met vriendelijke groet,

Eric van ’t Hof, manager Stichting Mobiliteitsleren
Arjan Kloosterman, senior business consultant Simac Learning Solutions BV

Gratis lesmateriaal “Technisch Leidinggevende” volledig beschikbaar  

Het gratis lesmateriaal voor de opleiding Technisch Leidinggevende is klaar en getoetst door de branche. Het bestaat uit de modules:

  • Communicatie
  • Motiverend leiderschap
  • Vergaderen
  • Administratie & organisatie
  • Management & leiderschap
  • Werving & selectie
  • Eindopdracht

Als een laatste feedback vanuit de branche nog tot wijzigingen leidt, informeren wij jullie hier direct over.

Voor leden van SML is het lesmateriaal gratis te downloaden via het inlog gedeelte van de website.

Thema’s uit de lesstof zijn (deels) ook bruikbaar voor andere commerciële opleidingen zoals Service Adviseur.

Oproep: lesmateriaal voor keuzedelen  

Het nieuwe schooljaar nadert en sommige scholen hebben nog geen lesmateriaal voor keuzedelen die zij gaan aanbieden. Geeft u aan ons door welke keuzedelen u aanbiedt en waar u al lesmateriaal voor heeft? Het meest recente overzicht staat op inlog docenten.

Vacatures in het SML bestuur  

Door het afscheid van René van Gils in maart 2018 is de zetel van voorzitter vacant gekomen. In de deelnemersraad van 17 mei heeft het bestuur Ruud van Diemen als kandidaat voorgedragen. De Deelnemersraad heeft deze voordracht unaniem overgenomen.

In de bestuursvergadering van 29 juni wordt Ruud voorgedragen tot bestuurslid. Hierna zal het bestuur stemmen over zijn kandidaatstelling tot voorzitter van de stichtingen Stem en SML.

In november 2018 eindigt de tweede zittingstermijn van Gerard Eilert. Hierdoor komt zijn zetel in het bestuur van SML en Stem vacant. Het bestuur roept de deelnemers op zich beschikbaar te stellen als bestuurslid. Belangstellenden kunnen zich melden bij Eric van ’t Hof (SML) en Jenneke de Winter (Stem).

Jos Apeldoorn als vertegenwoordiger van FOCWA heeft afscheid genomen. We hebben contact met FOCWA over zijn opvolging.

Technische data en handboeken in SML pakketten  

Wist u dat de SML pakketten [hyperlink prijslijst toevoegen] ook alle technische data en handboeken van Mivar Group bevatten? Klik hier.

Het gaat om OEM-gebaseerde informatie over alle gangbare modellen personenauto’s en bedrijfswagens inclusief geautomatiseerde onderhouds- en reparatie-advies. Denk hierbij aan Technische gegevens en handboeken, Schema’s, Diagnosewaarden, Reparatienieuws etc. Waardevol als aanvulling op uw lesmateriaal van uitgevers! U maakt toch ook in het nieuwe schooljaar weer gebruik van deze gegevens?

BMW training hoog gewaardeerd & trainingsmateriaal beschikbaar  

Op 18 mei heeft BMW een training rij-assistentiesystemen incl. Driving Experience verzorgd. De waardering vanuit docenten is hoog!

SML bedankt BMW dan ook voor het mogelijk maken van deze training èn het digitaal ter beschikking stellen van het trainingsmateriaal. Voor SML-leden is dit te vinden via het inlog gedeelte van de website.

Externe opleiders  

Wist u dat SML naast eigen trainingsaanbod, ook een overzicht van externe opleiders [hyperlink: https://mobiliteitsleren.nl/trainingen-2/trainingsaanbod-externe-opleiders/ ] gericht op docenten heeft? Wij hebben geen afspraken met deze opleiders gemaakt. Toch willen we graag volledig zijn. Dus hebt u een tip voor een goede opleiding gericht op docenten, geef hem dan door!

Branche  

Uit onderzoek van CarGarantie [hyperlink: https://www.cargarantie.nl/de-onderneming/pers/detail/news/detail/News/reparatiekosten-duidelijk-in-stijgende-lijn-1/] blijkt, dat de reparatiekosten aan voertuigen toenemen. De meeste reparaties vinden plaats aan de motor, het brandstofsysteem en de turbocompressor en de transmissie. Hoeveel aandacht besteedt u aan deze onderwerpen in uw lessen?

Hoe groot is de impact van volledig elektrische voertuigen (EV) op aftersales? Deze vraag heeft BOVAG zich gesteld. De schrikbarende conclusies zijn hier [hyperlink: https://mijn.bovag.nl/onderzoekev] in 1 oogopslag te vinden.

In navolging van Bovag / Innovam / OOMT / RAI Vereniging (oplevering september 2018) heeft de HAN een onderzoekstraject naar de inrichting van de Werkplaats van de Toekomst 2040 lopen. Een consortium aan partners heeft zich hierbij aangesloten. ROC Aventus is projectleider om tot werkende processen/technologieën in bestaande garages incl. testopstellingen te komen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en eerste resultaten van beide onderzoeken.

Kennisgeving m.b.t. de Algemenen Verordening Gegevensbescherming (AVG)  

Per 25 mei is een nieuwe Europese privacywetgeving ingegaan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘AVG’. Op grond van de AVG hebben we een Privacyverklaring opgesteld. Via deze weg informeren we u hier graag over.

Om onze nieuwsbrief te kunnen ontvangen en u als lezer te kunnen informeren heeft u zich voor de nieuwsbrief ingeschreven. Bij de opslag van de emailgegevens houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘AVG’. In onze privacyverklaring staat beschreven hoe wij SML omgaat met deze persoonsgegevens.

Als u onze e-mailings wilt blijven ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Als u zich wilt uitschrijven, klik dan op de uitschrijven-knop onderaan deze mailing. Deze staat vermeld in elke uitgave van de nieuwsbrief.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze mailen naar [email protected]