Veilig werken aan e-voertuigen gevorderd (VP NEN 9140, incl. examen)

Inhoud

Je wilt veilig kunnen werken aan e-voertuigen. Dat doe je volgens de veiligheidsnorm NEN 9140. In deze norm is vastgelegd welke personen aan een e-voertuig mogen werken, welke opleiding of instructie je moet hebben en hoe je veilig werkt.

Wil je veilig onderhoud, reparaties en diagnose uitvoeren aan het HV-systeem, dan moet je zijn aangewezen als Vakbekwaam Persoon (ev-VP). Met deze aanwijzing ben je verantwoordelijk voor het controleren van het spanningsvrij zijn van het HV-systeem. Zo kan er veilig reparaties worden verricht aan onderdelen van dit HV-systeem, uitgezonderd de HV-batterij.

Tijdens deze ééndaagse training leer je hoe veilig metingen kunt verrichten en waar om zo zeker te zijn dat het HV-systeem veilig is om aan te werken door jou of je collega die ev-voldoende is onderricht (ev-VOP). Ook wordt er dieper ingegaan op de werking van een HV-systeem en leer je eenvoudige diagnoses te stellen. Nadat je deze training met voldoende resultaat gevolgd hebt, kun door je werkgever worden aangewezen als ev-vakbekwaam persoon (ev-VP) volgens NEN 9140.

Leerdoelen

  • In de training behandelen we de volgende onderwerpen. Je leert:
  • onderhoud, reparaties en eenvoudige diagnose aan ev componenten en systemen uitvoeren;
  • het HV-systeem onderbreken volgens het voorschrift van de fabrikant;
  • het HV-systeem controleren op spanningsloosheid;
  • de veiligheid van je eigen werkplek vaststellen;
  • de veiligheid van een e-voertuig vaststellen, in relatie met het werk dat aan, met of nabij het e-voertuig moet worden uitgevoerd;
  • het laadprotocol bij extern laden van e-voertuigen kennen.

Voorkennis

Je hebt de training Veilig werken aan e-voertuigen basis (ev-VOP NEN 9140) gevolgd of een vergelijkbare training en kunt dit ook aantonen. Basiskennis van het veilig stellen van e-voertuigen en enige ervaring daarmee is verplicht om deze aan training goed en veilig te kunnen deelnemen.

Data

Vrijdag 30 juni

Tijden

09:00 – 16:00 uur. (aansluitend examen tot 16:30)

Locatie 

Innovam
Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein

Aanvullende info

HOE IS DE TRAINING OPGEBOUWD?

Als voorbereiding op de trainingsdag maak je een e-learning. Daar besteed je ongeveer 1,5 uur aan.

Voor de praktijktraining kom je een hele dag naar Innovam. Wij zorgen voor een lekkere lunch.

De e-learning wordt afgesloten met een kennistest en moet je met een voldoende afronden voor je naar de praktijkdag komt. Je gaat zoveel mogelijk oefenen in de praktijk, onder begeleiding van onze ervaren trainer. Tijdens de praktijkdagen kun je natuurlijk vragen stellen, en leer je van de andere deelnemers en de trainer.

HOE ZIT HET MET EXAMEN EN CERTIFICERING?

De training bereidt je voor op het examen ‘NEN 9140 Vakbekwaam Persoon’. Dit theorie examen van 20 vragen wordt direct aansluitend op de training afgenomen door IBKI. RAI Vereniging en BOVAG onderschrijven het belang van dit examen.

Je ontvangt bij voldoende resultaat het IBKI-certificaat, met erkenning van RAI-vereniging en BOVAG. Met dit certificaat kun je door je werkgever worden aangewezen als ev-Vakbekwaam Persoon (ev-VP) volgens NEN 9140.

Veiligheidsschoenen zijn verplicht 

Kosten

Leden: €486,63 (incl. examen IBKI €124,63)

Niet leden: €728,63 (incl. examen IBKI €124,63)

Met ingang van 1 januari 2023 factureert de Stichting Mobiliteitsleren zonder BTW. Voor u als onderwijsinstelling verandert er feitelijk niets, omdat u zelf geen BTW afdraagt.

MELD JE HIER AAN