Veilig Diagnose aan e-voertuigen Batterijmanagement

Inhoud

Diagnose en reparatie aan de batterij of het laadcircuit van e-voertuigen zal in de toekomst steeds vaker voorkomen. Dit maakt systeemkennis noodzakelijk, maar ook kennis van diagnoseprocedures en veiligheidsvoorschriften.

Tijdens de training Diagnose en reparatie aan e-voertuigen Batterijmanagement worden complexe storingen volgens diagnoseprocedures van de fabrikant met diagnosegereedschappen uitgebreid behandeld.

Na het volgen van de e-learning en de praktijkdag ben je in staat een stappenplan op te stellen voor diagnose aan het laadsysteem en de HV-batterij van een e-voertuig. Daarnaast is er aandacht voor veilig werken aan e-voertuigen zoals in NEN 9140 beschreven. Na het volgen van deze training voldoe je aan de verplichte update over veilig werken aan e-voertuigen.

Leerdoelen

Voor het praktijkdeel kom je een hele dag naar Innovam. Vóór deze training volg je eerst een e-learning van ongeveer 1,5 uur. Deze e-learning moet je met een voldoende afronden voor je naar de praktijkdag komt. In de training behandelen we de volgende onderwerpen. Je leert:

  • Opstellen van een stappenplan voor diagnose aan laadcircuits en HV-batterijen van e-voertuigen;
  • kunnen afstemmen van de diagnose-aanpak op de uitvoeringsvormen van het HV-batterijmanagement;
  • de juiste diagnosestrategie vanuit een relevante storingscode kunnen opstellen en toepassen;
  • de juiste diagnosestrategie vanuit een HV-batterijstoringssymptoom kunnen opstellen en toepassen;
  • kunnen opstellen en toepassen van een diagnosestrategie voor een laadprobleem;
  • kunnen opzoeken en hanteren van de veiligheidsprocedures van de fabrikant bij diagnose;
  • weten hoe er volgens NEN 9140 veilig moet worden gewerkt aan e-voertuigen.

Voorkennis

Je hebt de training Veilig werken aan e-voertuigen gevorderd (ev-VP NEN 9140) gevolgd of een vergelijkbare training en kunt dit ook aantonen. Kennis van het veilig stellen van e-voertuigen en enige ervaring daarmee is verplicht om aan deze training goed en veilig te kunnen deelnemen. Daarnaast moet je ook kennis hebben van Onderhoud en reparatie van e-voertuigen batterij.

Locatie 

Innovam
Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein

Aanvullende info

Veiligheidsschoenen zijn verplicht

Inclusief lunch

Kosten

Leden: €395

Niet leden: €659

Met ingang van 1 januari 2023 factureert de Stichting Mobiliteitsleren zonder BTW. Voor u als onderwijsinstelling verandert er feitelijk niets, omdat u zelf geen BTW afdraagt.