Onderhoud en reparatie aan e-voertuigen Batterijmanagement

Inhoud

Elektrische en hybride voertuigen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Een belangrijk onderdeel van deze voertuigen is het batterijpakket.

Na het volgen van de e-learning en de praktijkdag ken je de opbouw en de werking van de HV-batterij en het laadsysteem. Bovendien ben je in staat om reparaties uit te voeren aan de HV-batterij. Daarnaast is er aandacht voor veilig werken aan e-voertuigen zoals in NEN 9140 beschreven. Na het volgen van deze training voldoe je aan de verplichte update over veilig werken aan e-voertuigen.

Leerdoelen

Voor het praktijkdeel kom je een hele dag naar Innovam. Vóór deze training volg je eerst een e-learning van ongeveer 1,5 uur. Deze e-learning moet je met een voldoende afronden voor je naar de praktijkdag komt. In de training behandelen we de volgende onderwerpen. Je leert:

  • De verschillende uitvoeringsvormen van e-voertuigen herkennen;
  • de opbouw van alle voorkomende HV-batterijen en de daarin aanwezige componenten kennen en de werking daarvan omschrijven;
  • de temperatuurregeling en laadstrategieën van de HV-batterij kunnen interpreteren;
  • de communicatie tussen de laadpaal en het voertuig kunnen interpreteren;
  • kunnen opzoeken en hanteren van de veiligheidsprocedures voor onderhoud en reparatie aan HV-batterijen;
  • gelijkmatige degradatie van de HV-batterij kunnen vaststellen;
  • defecten aan de HV-batterij kunnen vaststellen;
  • reparaties aan HV-batterijen en laadsystemen kunnen uitvoeren volgens voorschrift van de fabrikant;
  • weten hoe er volgens NEN 9140 veilig moet worden gewerkt aan e-voertuigen.

Voorkennis

Je hebt de training Veilig werken aan e-voertuigen gevorderd (ev-VP NEN 9140) gevolgd of een vergelijkbare training en kunt dit ook aantonen. Kennis van het veilig stellen van e-voertuigen en enige ervaring daarmee is verplicht om aan deze training goed en veilig te kunnen deelnemen.

Locatie 

Innovam
Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein

Aanvullende info

Veiligheidsschoenen zijn verplicht

Inclusief lunch

Kosten

De prijs voor SML-leden is €395,00 per dag per deelnemer. Voor niet-leden is de prijs €659,00 per dag per deelnemer. Deze prijs is zonder BTW.

Met ingang van 1 januari 2023 factureert de Stichting Mobiliteitsleren zonder BTW. Voor u als onderwijsinstelling verandert er feitelijk niets, omdat u zelf geen BTW afdraagt.