1e leerjaar fietstechniek online beschikbaar

Nieuwsbericht

1e leerjaar fietstechniek online beschikbaar

10 september 2020

Na een lange aanloop is nu het nieuwe lesmateriaal van het eerste leerjaar Fietstechniek (FT niveau 2) online beschikbaar in Learningbox3. Daarmee is een mooie mijlpaal bereikt na veel inspanningen van diverse betrokken mensen. Hoewel het noemen van namen bij een mooi resultaat altijd het risico in zich heeft anderen te vergeten, bedanken wij in het bijzonder Gerrit Klijnhout (Rijn IJssel) en Marco Hendriksen (Deltion).

Dit schooljaar halen we de feedback en ervaringen op om het lesmateriaal eerste leerjaar FT te verbeteren (content, beeldmateriaal) voor de online variant. Daarnaast werken wij aan een uitgeefbare boekvorm. Speciale aandacht is daarbij nodig voor beeldmateriaal (kwaliteit en rechten).

De plannen dit schooljaar FT, EFT, EMFT en ADAS:

  • Plaatsen en vrijgeven materiaal FT 1e Leerjaar online in Learningbox3 (gedaan).
  • Afronden schrijven materiaal 2e leerjaar FT, redigeren en plaatsen in Learningbox3 (2020).
  • Redactieteam FT (feedback ophalen uit het veld en een actief team opzetten dat een aantal keer per jaar bijeenkomt) ter verbetering van de online en boekvorm versie (schooljaar 20-21).
  • Afronden schrijven EFT-lesmateriaal, redigeren en plaatsen in de LB3 (2020), daarna in redactieteam opnemen.
  • EMFT-structuur LB3 opzetten en bouwen, materiaal schrijven, redigeren en plaatsen in LB3 (schooljaar 20-21). Doel is om dit in schooljaar 21-22 operationeel in de LB3 te hebben.
  • (Lesmateriaal voor) keuzedeel ADAS verder oppakken.

Een mooie uitdaging dit schooljaar!