Eric van ’t Hof nieuwe Manager SML

Nieuwsbericht

Eric van ’t Hof nieuwe Manager SML

6 december 2016

Vanaf 1 januari 2017 neem ik na jarenlange inzet van Jessica haar stokje over bij SML.
De afgelopen jaren heb ik velen van jullie uit het onderwijsveld al mogen leren kennen.
Tijdens RAC-vergaderingen, voor het afnemen van interviews of tijdens het geven van presentaties over ontwikkelingen in de verschillende deelbranches en opleidingen die daarmee samenhangen.
Vanuit mijn kennis over toekomstontwikkelingen in de deelbranches kijk ik er zeer naar uit de verbinding te maken met de opleidingen.
Vanuit SML staan we dan ook op een kantelpunt om kennis en kunde vanuit branchepartijen met jullie te delen.
Het verder professionaliseren van docenten is daarbij het speerpunt.
Een mooie uitdaging waar ik me graag voor inzet om vanuit het collectief van toegevoegde waarde te kunnen zijn en jullie te kunnen ontlasten.
Samen kunnen we meer dan 1 en ik hoop dan ook dat we elkaar daarin nog beter kunnen vinden en zaken met elkaar delen.
Ik heb er zin in!

Eric van ’t Hof
Manager